Jahan

Taj Palace, Chanakyapuri

15 Jan 2019 - 15 Jan 2019